Privacy Policy

Can't find a suitable product?
Contact us and describe the product you are interested in.
Contact

Formark Rehvid – Andmekaitse reeglid.

Kehtivad alates 01.01.2018.

Andmekaitse reeglid kirjeldavad Formark Rehvid tegevust, mis puudutvad Veebilehe ja mobiilirakenduse (edaspidi ühiselt „Veebileht“)  kasutamisega seotud andmete kogumist, kasutamist ja loovutamist. Veebilehte kasutades, nõustute erinevate andmete kogumisega, kasutamise ja loovutamisega, reeglites kirjeldatud viisil.

1. MILLIST TEAVET Formark Rehvid KOGUB JA KUIDAS SEDA KASUTAB

Formark Rehvid võib salvestada Kasutaja sisu kaudu saadetud andmeid, samuti Kasutaja käitumist Veebilehel jälgivaid andmeid.

Kasutame seda teavet Veebilehe erinevate funktsioonide paremaks  tööks.

Kogutud teave on järgmine:

1. Avalik sisu – Veebilehel avaldatud teave on mõeldud üldkasutatavaks, kaasa arvatud tekstid, kuulutused, fotod jne. Formark Rehvid võib Veebilehel avaldatud teavet jagada Kasutajatega ja edastada seda laiemale publikule kolmandate osapoolte veebilehtede ning teenuste kaudu.

2. Finantstehingud – Kui ostate Veebilehel pakutavaid tooteid või teenuseid, võib Formark Rehvid koguda ja salvestada teid puudutavat infot, et käsitleda Teie tellimusi ja lihtsustada tulevaste tellimuste sooritamist eeltäidetud vormide näol.

3. Kommunikatsioon – luues Formark Rehvid Kasutajakonto, nõustute saama e-kirju teistelt kasutajatelt, ettevõtetelt ja Formark Rehv-ilt.

4. Konto andmed  – kui loote Formark Rehvid konto, võime salvestada ja kasutada Teie nime, e-posti aadressi, postiaadressi, sugu, sünniaega  ja muud infot, mis on konto andmetega seotud. Kui Teie nimega kasutajakonto on juba loodud või keegi üritab jäljendada Teie Kasutajakontot, võite taotleda selle eemaldamist.

5. Veebilehe kasutamine – Formark Rehvid kogub ja salvestab Veebilehe kasutamisega seotud järgmisi andmeid; otsingud Veebilehel, milliseid lehti vaadatakse, kõikide tegevuste kellaajad ja kuupäevad, milliste Kasutajatega olete suhelnud.

2. KÜPSISED

Formark Rehvid võib kasutada Küpsiseid ja muud sarnast tehnoloogiat, kui Kasutaja kasutab Veebilehte. Küpsised on väikesed andmefailid, mis võivad sisaldada ainulaadseid tunnuseid ja lisaks muudele kohtadele võidakse neid salvestada arvutisse või mobiiliseadmesse, Teile saadetud e-kirjadesse või Veebilehele. Küpsised võivad edastada Veebilehe kasutamist puudutavaid andmeid.

Kui soovite, võite mõned Küpsised (kuid mitte kõiki) blokeerida, kasutades seadmete või brauseri seadeid. Küpsiste blokeerimine võib häirida Veebilehe kasutamist.

3. KOLMANDAD OSAPOOLED

Formark Rehvid võib jagada Teid puudutavaid andmeid kolmandate osapooltega järgmiselt:

1. Koondandmed – Formark Rehvid võib jagada Kasutaja koondandmeid Kolmandate osapooltega, näiteks reklaami- ja sisuturundajatega. Formark Rehvid on õigus avalikustada, kui palju on mingit reklaami vaadatud või, kui palju on reklaamilinkidele klikitud.

2. Lingid – Veebilehel võib kohata linke, mis juhatavad Kolmandate osapoolte veebilehtedele. Kui käesolevas reeglistikus teisiti ei märgita, siis Formark Rehvid ei jaga Kasutajate isiklikke andmeid seda tüüpi Kolmandatele osapooltele ja ei vastuta teiste veebilehtede turvalisuse eest. Formark Rehvid soovitab kõigi Kolmandate osapoolte veebilehtede turvalisustingimustega tutvuda eraldi.

3. Reklaamijad – Formark Rehvid võib lubada kolmandatel osapooltel kasutada Veebilehel küpsiseid, mis koguvad sama tüüpi teavet ja samal otstarbel nagu Formark Rehvid ise. Formark Rehvid-l ei pruugi olla ligipääsu Kolmandate osapoolte Küpsistele ega nende juhtimisele. Küpsiseid on võimalik blokeerida vastavate programmide abil, kuid reklaamide kuvamist Veebilehel see  ei mõjuta.

4. Andmete avaldamine – Formark Rehvid võib uurida ja avaldada Kasutajate andmeid kui;

–  see on õigusmõistmise protsessis vältimatu,

–   õiguskaitseorganite palvel,

–   Veebilehe Kasutustingimuste uurimiseks,

–   see aitab Formark Rehvid-l kaitsta Veebilehte omava ettevõtte huve, mainet või vara,

–   see aitab kaitsta Kasutajate ja avalikkuse huve.

4. ANDMEKAITSE

Formark Rehvid järgib üldtunnustatud standardeid Kasutajate isiklike andmete kaitsel, andmete edastamisel ja vastuvõtmisel. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Formark Rehvid-l puudub neile juurdepääs. Samas hoiatab Formark Rehvid, et ükski interneti ega mobiiliseadmete andmeedastus või elektrooniline andmete säilitus pole 100% turvaline. Kuigi Formark Rehvid säilitab Kasutajate andmeid turvaliselt, ei või Formark Rehvid tagada andmete turvalisust eelpool mainitud põhjustel.

Formarkin OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Formarkin OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

5. ANDMEKAITSE REEGLITE MUUTMINE

Formark Rehvid-l on õigus muuta Andmekaitse reegleid. Kui Formark Rehvid teeb Andmekaitse reeglites olulisi muudatusi, teatab ta sellest avalikult Veebilehel või saadab Kasutajate vastavasisulise e-kirja. Jätkates Veebilehe külastamist peale uute Andmekaitse reeglite jõustumist, nõustute sellega täitma kõiki uutest Andmekaitse reeglitest tulenevaid kohustusi.

Formarkin OÜ

Tallinna 26, Kuressaare

info@formark.eu

www.formark.eu